RWC ŠKOLA PLIVANJA VRŠI UPIS NOVIH POLAZNIKA!!!!

BAZEN DIMENZIJA 24x6m, DUBINA 130cm

PRIJAVE SU U TOKU NA 060.72.68.501

DOBRODOŠLI!!!!

ŠKOLA PLIVANJA I PLIVAČKI KLUB

U našoj „RWC“školi plivanja, postoji osnovna podela na dve uzrasne kategorije: PREDŠKOLCI (deca uzrasta od 3 do 7 godina) i ŠKOLARCI (deca starija od 7 godina).U okviru svog uzrasta deca se kategorišu na osnovu plivačkog znanja na NEPLIVAČE,PLUTAŠE,POLUPLIVAČE I PLIVAČE POČETNIKE.Deca se iz škole plivanja po tačnu utvrđenim kriterijumima SELEKTIRAJU u trenažne grupe plivačkog kluba „ZLATNI DELFIN“ koga vodi prof.dr Vladan Marković,višestruki olimpijac i osvajač mnogih medalja i priznanja u plivačkom sportu.Stvaranje budućih plivača/takmičara/ kao i pružanje visokih standarda u prostornom, organizacionom i stručnom smislu, prvenstvena je misija naše škole plivanja.Stručan rad za decom sprovode treneri/profesori fizičkog vaspitanja i sporta/ sa višegodišnjim iskustvom, pod stručnim nadzorom prof.dr Vladana Markovića.Program rada škole plivanja je potvrđen u praksi i izučava se na predmetu plivanje i vaterpolo  na Fakultetu sporta Univerziteta Singidunum.Bazen na kome se održavaju časovi plivanja je dimenzija 24×6 metara, dubine 130 cm.temperatura vode 29-30 stepeni a vazduha na bazenu 27-28 stepena.

Happy child in a swimming pool

20180417_170717

 

 

 

 

 

 

 

 

RODITELJI MOGU IZABRATI DA DECA POHAĐAJU ŠKOLU 2 ILI 3 PUTA NEDELJNO U PAKETIMA:

PONEDELJAK-SREDA

UTORAK-ČETVRTAK

SUBOTA-NEDELJA

RASPORED ČASOVA JE SLEDEĆI:

RADNI DANI:

17,00h – PREDŠKOLCI NEPLIVAČI i PLUTAŠI

17,45h – PREDŠKOLCI POLUPLIVAČI i PLIVAČI POČETNICI

18,30h – ŠKOLARCI NEPLIVAČI i PLUTAŠI

19,15h – ŠKOLARCI POLUPLIVAČI i PLIVAČI POČETNICI

20,00h –  PREDTAKMIČARI I TAKMIČARI PK „ZLATNI DELFIN“

VIKEND:

10,00h – PREDŠKOLCI NEPLIVAČI i PLUTAŠI

10,45h – PREDŠKOLCI POLUPLIVAČI i PLIVAČI POČETNICI

11,30h – ŠKOLARCI NEPLIVAČI i PLUTAŠI

12,15h – ŠKOLARCI POLUPLIVAČI i PLIVAČI POČETNICI

JEDAN OD OSNOVNIH PRINCIPA RADA ŠKOLE PLIVANJA JE NADOKNADA PROPUŠTENIH ČASOVA.

Termini za nadoknadu su :

SUBOTA U 09,00h

NEDELJA U 09,00h

UTORAK U 20,00h

ČETVRTAK U 20,00h

INDIVIDUALNI ČASOVI:

SUBOTA – NEDELJA U 13h

happy children group  at swimming pool

20180417_172111

 

 

 

 

 

 

PRAVILNIK RADA ŠKOLE PLIVANJA „RWC“

Organizator škole plivanja je SPORT 4 KIDS doo,m.b.20902299

Stručni nadzor sprovodi PK „ZLATNI DELFIN“ M.B.17414631

STANDARD u RWC školi plivanja je maksimalno 24-27 polaznika na jednom času.U predškolskom uzrastu na 8 dece angažovan je 1 trener a na školskom uzrastu na 12 dece angažovan je 1 trener.

Popunjavanjem pristupnice, i plaćanjem upisnine od 500rsd dete postaje član škole plivanja i plivačkog kluba.

Tekuća sezona(školska godina) traje od 01.06. tekuće godine do 31.05. naredne godine.Obnavljanje članstva koje podrazumeva i zauzimanje mesta u trenažnoj grupi,vrši se u periodu od 15.maja do 15.juna svake godine za sve članove koji su imali status redovnih AKTIVNIH članova u protekloh sezoni.

Obaveza roditelja je da do 5. u tekućem mesecu, na blagajni bazena RWC, ili uplatom preko računa, uplati propisanu članarinu za pohađanje RWC ŠKOLE PLIVANJA.

U slučaju da roditelj nije izvršio uplatu NAJKASNIJE do 15. u mesecu, dete neće moći da prisustvuje časovima plivanja i stavlja se u status NEAKTIVNOG ČLANA.

U toku jedne sezone dete može najviše 2x biti u statusu NEAKTIVAN ČLAN nakon čega TRAJNO GUBI ČLANSTVO U RWC ŠKOLI PLIVANJA.

Izuzetno, roditelj može najaviti kašnjenje uplate iz razumljivih razloga i tada se predhodno pravilo ne primenjnuje.

Dete može pohađati školu plivanja u tačno definisanim terminima koji se ne mogu menjati osim ako direktor RWC škole plivanja to ne odobri u skladu sa organizacionim mogućnostima.

U slučaju odsustvovanja deteta sa časova u toku tekuće SEDMICE(potvrda prozivnika), organizator škole plivanja omogućava NADOKNADU propuštenih časova u unapred definisanim terminima već SLEDEĆE SEDMICE.

REZERVACIJA MESTA se može izvršiti uplatom 50% od jedne članarine i to za period od NAJVIŠE 2 MESECA U KONTINUITETU.Po isteku rezervacije, mesto u grupi se smatra slobodnim i može se prodati novozainteresovanom korisniku.

Trajanje časa u školi plivanja je 45minuta, a treninga u plivačkom klubu je 60minuta.

POPUST I BENEFICIJE:

  1. Porodice sa troje i više dece (bez obzira na broj upisane dece) – popust 1.000rsd
  2. Drugo upisano dete – popust 500rsd
  3. Samohrani roditelji – popust 800rsd

Na časove plivanja, roditelj dovodi dete u isključivo urednom zdravstvenom statusu i sa tim u vezi odgovoran je za bezbednost deteta.Preporuka organizatora je da na časove plivanja dete ne dolazi sa povišenom temperaturom,akutnim pulmonalnim opstrukcijama,osipima..

Obaveza roditelja je da u svlačionici dete pripremi za čas i preda treneru, kao i da posle časa preuzme dete od trenera i pripremi za povratak kući.

U slučaju povrede deteta pre preuzimanja od strane trenera i posle predaje roditelju, svu odgovornost preuzima roditelj.

Organizator odgovara za bezbednost dece na času plivanja.

OBAVEZNA OPREMA ZA ČASOVE PLIVANJA JE PLIVAČKA KAPICA,NAOČARE,PEŠKIR,PAPUČE,KUPAĆE GAĆICE(dečaci),KUPAĆI KOSTIM (devojčice).

Provera znanja,kategorizacija dece i eventualno SELEKTIRANJE u klubske pogone se obavlja krajem OKTOBRA,krajem FEBRUARA i krajem MAJA meseca.