RWC ŠKOLA PLIVANJA VRŠI UPIS NOVIH POLAZNIKA!!!!

BAZEN DIMENZIJA 24x6m, DUBINA 130cm

PRIJAVE SU U TOKU NA 060.72.68.501

DOBRODOŠLI!!!!

Koncept škole plivanja se sastoji u pružanju visokih standarda u prostornom, organizacionom i stručnom smislu.

 

 

 

Happy child in a swimming pool

20180417_170717

 

 

 

 

 

 

 

 

U školi plivanja „POČETNI NIVO“ nalaze se deca plivačkog zvanja NEPLIVAČI (N1 i N2)  i POLUPLIVAČI(PP1 i PP2) .

Po sticanju zvanja PP2  deca se upućuju na „VIŠI NIVO“ –  NAPREDNI PLIVAČI, PREDTAKMIČARI  I TAKMIČARI.

Maksimalan kapacitet na bazenu je 24 dece u terminu od 45minuta.

Standard kod uzrasta od 3 godina do 7 godina je jedan trener na 8 dece.

Standard kod uzrasta od 7 godina i stariji je jedan trener na 12 dece.

Trajanje časa u školi plivanja je 45minuta.

Trajanje časa u grupama NAPREDNI PLIVAČI, PREDTAKMIČARI I TAKMIČARI je 60minuta.

Stručan rad sa decom sprovode treneri sa višegodišnjim  iskustvom.

happy children group  at swimming pool

20180417_172111

 

 

 

 

 

RASPORED ČASOVA:

POČETNI NIVO – OBUKA OSNOVNIH TEHNIKA PLIVANJA (KRAUL,LEĐNO,PRSNO)

PAKET: UTORAK – ČETVRTAK

17h uzrast PREDŠKOLSKI  3 g – 7 g ( N1 i N2)

17,45h uzrast PREDŠKOLSKI 3 g – 7 g ( PP1 i PP2)

18,30h uzrast ŠKOLSKI  7 g + ( N1 i N2 )

19,15h uzrast ŠKOLSKI 7 g + ( PP1 i PP2 )

PAKET: SUBOTA NEDELJA

10h uzrast PREDŠKOLSKI 3 g – 7 g ( N1 i N2 )

10,45h uzrast PREDŠKOLSKI 3 g – 7 g ( PP1 i PP2 )

11,30h uzrast ŠKOLSKI 7 g + ( N1 i N2 )

12,15h NADOKNADA ČASOVA

PAKET: PONEDELJAK – SREDA – PETAK 

17h uzrast PREDŠKOLSKI  3 g – 7 g ( N1 i N2 )

17,45h uzrast PREDŠKOLSKI 3 g – 7 g ( PP1 i PP2 )

18,30h uzrast ŠKOLSKI 7 g + ( N1 i N2 )

19,15h uzrast ŠKOLSKI 7 g + ( PP1 i PP2 )

20,00h NAPREDNI PLIVAČI ( PP2 i P1 ) - USAVRŠAVANJE  OSNOVNIH TEHNIKA PLIVANJA (KRAUL,LEĐNO,PRSNO)

 

pravilnik skola plivanja