2

План рада школе се реализује кроз 4 тематска поглавља:

  1. ПРВИ СПОРТСКИ КОРАК – Тестирања( Септембар,Јун)
  2. ГИМНАСТИКА ЈЕ АЗБУКА (Октобар, Новембар, Децембар)
  3. ЛОПТА ЈЕ ИГРА (Јануар, Фебруар, Март)
  4. АТЛЕТИКА ЈЕ КРАЉИЦА (Април, Мај)

ШКОЛА СПОРТА СЕ СПРОВОДИ КРОЗ  ПРОГРАМ „SPORTIĆ 4 KIDS“ У ЧЕТИРИ УЗРАСНА НИВОА:

ПРОГРАМ“SPORTIĆ 4kids“ – ПЛАН РАДА
ПРВИ СПОРТСКИ КОРАК  ГИМНАСТИКА ЈЕ АЗБУКА  ЛОПТА ЈЕ ИГРА  АТЛЕТИКА ЈЕ КРАЉИЦА
Антропометрија Партер Рукомет Ходање
Постурални статус Греда Кошарка Трчање
Спретност,Окретност Вратило Одбојка Бацање
Координација Козлић Фудбал Скокови