korektivno

Naša organizacija poklanja posebnu pažnju deci sa posebnim potrebama.Prostorno – tehnički uslovi na bazenu(pristupačnost,temperatura vode do 31stepen) samo su jedna od prednosti zašto kod nas deca sa posebnim potrebama rado dolaze i dugo se zadržavaju.
Naši treneri imaju posebnu moralnu odgovornost i profesionalni izazov da rade sa decom sa potrebnim potrebama a zahvalnost i emocija koja se od njih dobije posle održanog časa nemerljive su rečima.To treba da se doživi.
Ovom prilikom pozivamo sve zainteresovane roditelje da nas kontaktiraju kako bi dogovorili saradnju.Nezaobilazna je komunikacija sa pratećim terapeutom,logopedom ili drugim stručnim licima koji prate razvoj dece.

KONTAKT OSOBA ZA RAD SA DECOM SA POSEBNIM POTREBAMA JE PROFESOR SAŠA SUBOTIĆ 0607268402.PROFESOR SUBOTIĆ JE SERTIFIKOVAN STRUČNJAK OD STRANE prof.dr RUDIĆA SA INSTITUTA ZA MENTALNO ZDRAVLJE U PALMOTIĆEVOJ.