DIREKTOR – Nevena Janjić,profesor fizičke kulture

MENADŽER  Šumice – Nataša Gavrilović,profesor fizičke kulture

MENADŽER  Košutnjak – Sanja Milanović,profesor fizičke kulture

UČITELJICE – Ana Vučinić, Milica Jovanović , Ivana Milić,diplomirani učitelji

PEDAGOG – Ljubica Žarković, diplomirani pedagog

PROFESORI SPORTA – Bojan Šiljegović,profesor fizičke kulture,Tamara Grčić,profesor fizičke kulture,Milan Miloradović,profesori fizičke kulture

 

SPORT 4 KIDS LOGO

DIREKTOR – Milan Janjić,profesor fizičke kulture

MENADŽER  Šumice – Nataša Gavrilović,profesor fizičke kulture

MENADŽER Košutnjak – Sanja Milanović,profesor fizičke kulture

PROFESORI SPORTA – Nenad Manojlović,Saša Subotić, Stefan Radovanović, Nenad Manojlović,profesor fizičke kulture

 

PREDSEDNIK  KLUBA: Marko Vučković,profesor fizičke kulture

SEKRETAR KLUBA: Miloš Pantić, profesor fizičke kulture

IZVRŠNI SEKTOR – TRENERI

U klubu su angažovani isključivo stručni kadrovi sa propisanim obrazovanjem i licencom za rad nadležnih granskih sportskih saveza u kojim je klub učlanjen(PLIVAČKI SAVEZ SRBIJE,SAVEZ ZA REKREACIJU I FITNES SRBIJE).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDSEDNIK KLUBA – Tomislav Ivanovski,profesor fizičke kulture

DIREKTOR – Milan Janjić, profesor fizičke kulture

 

 

 

 

gauss

 

Osnivač i direktor  Dejan Borkanov