kontakt

„ROYAL FOREVER“d.o.o.

šifra delatnosti: 88.91 – dnevna briga o deci

matični broj:20162309

pib:104438938

tekući račun:
160-469079-18 Banka Intesa

sedište : Kneza Višeslava 44,Beograd

boravak za školarce od 1.-4.razreda  „Royal 4 Kids“,Kneza Višeslava 44,Banovo Brdo

boravak za školarce od 1.-4.razreda  „Royal 4 Kids“,Mažuranićeva 31,Šumice

email:janja1976.mj@gmail.com
email:office@sport4kids.co.rs
www.sport4kids.co.rs
www.royal4kids.com

telefoni:

011.409.31.89  dnevni boravak „Royal 4Kids“,Banovo Brdo

011.285.22.06  dnevni boravak „Royal 4Kids“,Šumice

064.196.1108   direktor

060.188.62.82 – menadžer za Šumice

060.72.68.406 – menadžer za Košutnjak

 

„SPORT 4kids“d.o.o.

šifra delatnosti: 85.51 – sportsko i rekreativno obrazovanje

matični broj:20902299

pib:107944617

tekući račun:
160-384749-32 Banca Intesa

sedište : Gruje Miškovića 33,Beograd

trenažni centar bazeni „Royal 4 Kids“,Pašmanska 1,Lekino brdo,Šumice

trenažni centar  „Royal 4 Kids“,Kneza Višeslava 44,Košutnjak

trenažni centar  „Royal 4 Kids“,Mažuranićeva 31,Šumice

email:janja1976.mj@gmail.com
email:office@sport4kids.co.rs
www.sport4kids.co.rs
www.royal4kids.com

telefoni:

011.405.93.30 na bazenima „Royal 4 Kids“

011.409.31.89  Košutnjak

011.285.22.06  Šumice

060.72.68.501 – direktor SPORT 4kids d.o.o.

 

PLIVAČKI KLUB „OBILIĆ“

matični broj:17543016

pib:103318934

tekući račun:
145-17127-04 Marfin Banka
285-2055090000005-54 Sber banka

sedište : Gospodara Vučića 189,Beograd

adresa za prijem pošte : Pašmanska 1,bazeni „Royal 4 Kids“

trenažni centar bazeni „Royal 4 Kids“,Pašmanska 1,Lekino brdo,Šumice

trenažni centar src „Vračar“, Sjenička 1, Vračar

email:pkobilic2004@gmail.com
www.pkobilic.rs
www.royal4kids.com

telefoni:
011.405.93.30 na bazenima „Royal 4 Kids“

062.595.006 – predsednik P.K.OBILIĆ

o60.40.77.800 – sekretar P.K.OBILIĆ

 

ODBOJKAŠKI KLUB „BANOVIĆ STRAHINJA“

matični broj:28785429

pib:107821332

tekući račun:
160-380409-54 Intesa banka

sedište : Kneza Višeslava 44, Beograd

adresa za prijem pošte : Kneza Višeslava 44, Dnevni boravak za školarce  „Royal 4 Kids“

trenažni centar o.š. “ Banović Strahinja“, Banovo Brdo

email:okstrah@hotmail.com
www.okbanovicstrahinja.com
www.sport4kids.co.rs

telefoni:
011.409.31.89  office

065.55.99.275  – predsednik

o60.72.68.501 – direktor