2

DNEVNI BORAVAK „Royal 4 Kids“,na Čukarici u ulici Kneza Višeslava 44, za školarce od 1. do 4. razreda o.š. Banović Strahinja, o.š. Josif Pančić, o.š. Miloš Crnjanski,oš Ljuba Nenadović

„Royal 4Kids“ je standardizovan po svim parametrima za boravak i aktivnosti a transfer dece do škole i do boravka vršimo našim vozilima.

 

 

 

CENA 250 EURA MESEČNO!!!!

 

Дневни боравак „Royal 4 Kids“

„Royal 4 Kids“дневни боравак је облик организованог рада са ученицима млађих разреда основне школе и представља могућност да бригу о деци, након завршетка наставе у школи, преузме особље Royal 4 kids,док су им родитељи на послу. У Боравку са децом раде три учитељице и професори физичког васпитања. Фокус свих активности усмерен је на израду домаћег задатка, који је основни циљ и сврха постојања продуженог боравка. Похађање Боравка ученицима омогућава да домаће задатке раде самостално, у адекватно опремљеном радном простору, уз радну атмосферу и стручну помоћ учитеља, уколико је то ученицима потребно. Након завршетка домаћег задатка, ученици имају могућност да користе додатне активности које нуди Боравак: спортске активности, самостално учење, слободно време (цртање, бојење, сликање, друштвене игре и игре прилагођене условима у учионици, спортске  игре и игре у сали),индивидуални допунски часови са ђацима.

Распоредактивности у Боравку

Радно време Боравка је радним данима од 07.00 до 18.00 часова.

Препоручује се да деца долазе у Боравак до 09.00 часова (због доручка и правовременог почетка планираних активности).

Од 10.00 до 14.00 часова за рад са ученицима на домаћим и додатним задацима задужена је учитељица.

По завршетку часа спорта, ученици раде домаће задатке. Под израдом домаћих задатака подразумева се самосталан рад ученика на домаћим задацима. Уколико ученици имају недоумица или потешкоћа приликом рада, учитељица, сваком понаособ, даје потребна објашњења. Након што ураде домаћи задатак, ученици су дужни да га предају учитељици на преглед. Уколико се јаве грешке у домаћем задатку, учитељица објашњава ученику где је погрешио, након чега ученик треба да исправи начињене грешке.

Уколико немају домаћи задатак или заврше са радом домаћег задатка, ученици раде додатне задатке. Под додатним задацима подразумевају се активности потребне за индивидуални напредак ученика(наставни листићи који прате наставни план и програм и индивидуализован рад на савладавању евентуалних потешкоћа који се јављају код одређеног ученика увиду писмених задатака прилагођених његовим потребама). Индивидуални рад у виду рада“један на један“ са одређеним учеником могућ је искључиво оног тренутка када јеучитељица завршила све обавезе везане за израду домаћих задатака осталих ученика, административне обавезе и када се стекну повољни услови за неометан рад ВАН РАДНОГ ВРЕМЕНА УЧИТЕЉИЦЕ.

Након што заврше са радом домаћих и додатних задатака, ученици имају слободне активности. Слободне активности подразумевају креативан рад (цртање, бојење, сликање и слично), друштвене игре и игре прилагођене условима у учионици, спортске игре и игре у сали.

У 10.30  часова – воћна ужина

Од 09.30 до 10.30 часова – време предвиђено за спорт

У 11.30 часова – ручак, за ученике којима настава почиње у 12.00 часова.

Од 11.30 у Боравак пристижу ученици из преподневне смене.

По доласку у Боравак, ученици раде домаће задатке.

Уколико немају домаћи задатак или заврше са радом домаћег задатка, ученици раде додатне задатке.

У 12.50 – ручак, за ученике којима настава почиње у 14.00 часова и за ученике који су дошли из школе.

Од 14.00 до 18.00 часова за рад са ученицима на домаћим и додатним задацима задужена је учитељица.

Од 14.00  до 16.00 часова – време предвиђено за спорт

У 15.30 часова – воћна ужина

Од 15.30 часова у Боравак пристижу ученици из поподневне смене.По доласку у Боравак, ученици раде домаће задатке, а након тога имају слободне активности до доласка родитеља.

Мала и велика свеска за боравак – сврха и намена

 • МАЛА СВЕСКА ЗА БОРАВАК – је неопходна за свакодневну комуникацију са родитељима. Одлична је за размену мишљења са родитељима, а истовремено служи као документ у који се свакодневно пишу следеће белешке:
 • У њу ученици треба да пишу свакодневно шта имају за домаћи задатак, са јасно назначеним датумом. Учитељица треба да прегледа шта су ученици написали како би исправили грешке, уколико их има, а затим треба да се потпише, јер тиме потврђује да се слаже са оним што је ученик написао. Пожељно је да у првом полугодишту првацима учитељица испуњава свеску за боравак.
 • Када ученик уради домаћи задатак, учитељица треба да га прегледа. Након тога, уколико има грешака у изради домаћег задатка, ученик треба да их исправи, а затим учитељица треба да напише у свеску за боравак да је домаћи задатак урађен.
 • У свеску за боравак треба записати недисциплиновано понашање ученика и дисциплинске мере које су предузете у том случају.
 • Такође, пожељно је записати похвале, као и напредак у школским и спортским обавезама које се одвијају у оквиру Боравка.
 • Поред тога, учитељица може записати у свеску за боравак све оно за шта сматра да је важно обавестити родитеља. У исту сврху служи и у супротном смеру.
 • ВЕЛИКА СВЕСКА ЗА БОРАВАК – има вишеструку намену.
 • Учитељица у свеску може да залепи наставне листиће или напише задатке које ученици израђују као „додатне задатке“, оним данима када немају домаћи задатак или када учитељица процени да им, поред домаћег задатка, ти задаци неће представљати оптерећење.
 • Ова свеска првенствено служи за индивидулизовани рад са ученицима. Учитељица сваком ученику задаје задатке који су му неопходни за превазилажење одређених потешкоћа које ученик има или за увежбавање наставних садржаја који се усвајају у школи.
 • Ученици свеску могу да користе током израде домаћих задатака, за рачунање, писање састава и слично.
 • Ученици у свеску могу да запишу све корисне информације које су им потребне за рад и које ће им помоћи у учењу и лакшем запамћивању наставних садржаја.
 • Појачан индивидуални рад са ученицима–припрема ученика за контролне задатке, континуирани рад на превазилажењу потешкоћа које ученици имају у одређеним предметима или областима – један сат дневно када учитељица може да се издвоји са једним учеником и ради индивидуално са њим, не на изради домаћег задатка, него искључиво на учењу. Ову врсту рада издвајамо као посебну услугу коју нуди Боравак, као што је час енглеског језика. Индивидуални рад са учеником на овај начин би помогао ученицима да напредују много већим интензитетом, него што је то било могуће до сада. Ова услуга је идеална за родитеље који немају времена да додатно раде са својом децом, за децу која имају много ваншколских активности и за функционално коришћење времена проведеног у Боравку у сврху учења и напредовања у школи.
 • Комуникација са родитељима –  за размену информација служе искључиво Отворена врата. Отворена врата су обавезна за родитеље сваког ученика на свака 3 месеца, а остала по потреби и договору.
OSNOVNI ŠKOLSKI PAKET (1.septembar – 30. jun) košta 2.500eura i može se platiti odjednom sa 10% popusta ili mesečno po 250 eura u dinarskoj protivvrednosti.Paket sadrži boravak, ishranu (doručak, dve voćne užine, ručak), transfer ka školi i nazad, rad sa učiteljicom na domaćim zadacima i dopunski rad po potrebi,sport svakog dana.
LETNJI SPORTSKI PAKET (1.jul – 31.avgust) košta 10.000 dinara nedeljno ili 2.500 dinara dnevno 
sadrži boravak radnim danima od 8,00 do 18,00h, ishranu ( dve voćne užine, ručak), tri puta nedeljno boravak na bazenu. 

za sve dodatne informacije pozovite 060.72.68.404 Nevena